Polityka prywatności

YAGI-FRYSKA Sławomir Fryska


Dane osobowe
Administratorem przekazanych danych osobowych jest firma YAGI-FRYSKA Sławomir Fryska, z siedzibą ul. Gnieźnieńska 124 Bogucin, 62-006 Kobylnica


 1. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
  • sprzedaży towarów i świadczenia usług przez YAGI-FRYSKA Sławomir Fryska,
  • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  • obsługi reklamacji,
  • zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  • wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, m.in. z zakresu rachunkowości i podatków,
  • obrony i dochodzenia roszczeń,
  • archiwizowania danych.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa, zgoda lub prawnie uzasadniony interes administratora, który jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą. Natomiast podstawą do archiwizowania danych jest przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora dotyczący m.in. obrony i dochodzenia roszczeń.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale bez niej nie będzie możliwa realizacja celu.
 4. Informujemy, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, a po jej zakończeniu będą archiwizowane przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe lub przez czas dotyczący ewentualnej obrony i dochodzenia roszczeń.
 5. Dane osobowe, które przetwarzamy nie są poddawane profilowaniu, ani nie są przetwarzane poza granicami naszego kraju.
 6. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza:
  • pracownikami i współpracownikami firmy,
  • podwykonawcami i innym podmiotami wspierającym nas w realizacji usług,
  • podmiotami prowadzących działalność pocztową i kurierską,
  • bankami w zakresie realizacji płatności,
  • dostawcami, w zakresie niezbędnym do obsługi i realizacji usług,
  • podmiotami uprawnionymi do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. urzędy skarbowe, sądy lub organy ścigania.
 7. Informujemy, że osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, przenoszenia danych,
  • ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • usunięcia danych, jeżeli zgoda jest podstawą ich przetwarzania,
  • prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego
 8. Administrator danych oświadcza, że przekazane dane osobowe podlegają ochronie i są traktowane jako poufne oraz że stosuje adekwatne zabezpieczenia przed zagrożeniami.