YAGI-FRYSKA Profesjonalne systemy lacznosci radiotelefonicznej
Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 jest przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do alarmowania/powiadamiania osób wyposażonych w pagery (DSP-90S) i telefony komórkowe (Terminal DTG-53). Współpraca systemu DSP-50 z syrenami elektronicznymi (np. serii DSE) umożliwia dodatkowo rozgłaszanie komunikatów głosowych oraz dowolnych dźwięków.

System DSP-50 może być stosowany:

 • »

  w sieciach alarmowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie jednego powiatu - struktura dwupoziomowa: stacja powiatowa - stacja obiektowa (syrena);

 • »

  w sieciach alarmowania Obrony Cywilnej - jako hierarchiczny system wojewódzki, posiadający czteropoziomową strukturę powiadamiania: stacja wojewódzka - stacja powiatowa - stacja gminna - stacja obiektowa (syrena);

 • »

  w obu ww. sieciach równocześnie - jako Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności.W systemie DSP-50 alarmowanie, powiadamianie i testowanie może się odbywać się:

 • »

  ręcznie - z klawiatury stacji bazowej DSP-15,

 • »

  automatycznie - za pomocą komputera osobistego (PC) wyposażonego w program komputerowy AKCJA i podłączonego do stacji bazowej DSP-15.

Szczegółowy opis w .pdf

SprzętUsługi